This is a Lystiwiki

Etusivu

Hankkeen kuvaus

Louhi, tutki ja vaikuta -hanke on Opetushallituksen rahoittama hanke, joka toteutetaan Parkanon peruskoulussa aikavälillä 2016-2018. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia tapoja hyödyntää verkossa olevaa avointa tietoa ja luoda tietoa osana opetusta avoimeksi verkkoon.  Hankkeen aikana on tarkoitus saada opettajille kokemuksia ja ideoita kuinka avoimen tiedon tietokantoja sekä itse tuotettua tietoa voidaan ottaa osaksi opetusta ja näin tukea uuden OPS2016 tavoitteita. Nämä opetuskokeilut raportoidaan näille hankkeen kotisivuille.  Hankkeen lopputuotteissa tärkeänä osana on tiedon tuominen kartalle, jotka voidaan julkaista julkisilla verkkosivuilla.  Avoimen tiedontuottamisessa huomioidaan paikallinen vaikuttaminen ja hankkeen myötä pyritään kunnan puolesta saamaan avoimiksi tietoja, joita voidaan hyödyntää opetuksessa.

Tapahtumat

Menneet:

9.11.2018 Paikkaoppi-koulutus

Projektikoordinaattori Virpi Hirvensalo vieraili esitetelemässä Paikkaopin uutta versiota, joka julkaistaan vuoden 2019 alussa.  http://www.paikkaoppi.fi/fi/

1.10.2018 Yläkoulun luontopäivä

Kirkkojärven ympäristössä jatkettiin vesistömittauksia sekkä EnviroCase:n avustuksella oppilaat pääsivät tekemään vesistöeliöstö- ja vesistötutkimuksta.

2.10.2018 Alakoulun luontopäivä

EnviroCase:n avustuksella oppilaat pääsivät tekemään vesistöeliöstö- ja vesistötutkimuksta.

huhti-toukokuu 2018 Parkano tutuksi

7lk oppilaat tutustuivat eri oppiaineissa Parkanon paikallishistoriaan, paikallisiin luontokohteisiin sekä vuotuiseen ITE-taidenäyttelyyn. Projektissa kootut tiedot koottiin Citynomadi-palveluun, jonka kautta ne on nähtävissä kaikilla.

Parkanon ITE-taidereitti

Parkanon kotiseutukävely

Parkano luontokävely

12.-13.4.2018 ITK2018 Posteri - Avointa tietoa kartalle 

 

16.5. 2018 Vesistökoulu

            7C oli iltapäivän Pirkanmaan ELY:n  järjestämässa Vesistökoulussa Kuivasjärvellä

30.4.2018 Järvi keskellä kylää -jatkoa.

           7 BD suoritti mittauksia Kirkkojärvellä aamupäivän ajan.

28.9.2017 Järvi keskellä kylää

7-luokkalaiset osallituvat yhden koulupäivän mittaiseen luontopäivään Kirkkojärvellä. Kirkkojärven ympärillä on viisi rastia, joissa oppilaat suorittavat luontoon liittyviä tehtäviä sekä suorittava vesimittauksia.

20.4.2017 IS-VET - tuote-esittely

Pääsimme tutustumaan uusiin langattomiin digitaalisiin mittalaitteisiin, joilla voidaan toteuttaa suunnitellut vesistömittaukset.

27.10.2017 ODK-koulutus

Koulutuksessa tutustuttiin avoimen lähdekoodiin perustuvaan tiedonkeruu alustaa Open Data Kit. ODK mahdollistaa selain pohjaisen tai puhelin appsilla täytettävän lomakkeen  luomisen. Lomakkeeseen tallennettavat tiedot: tekstit, kyselyt, kuvat tai videot voidaan liittää paikkakoordinaatteihin, jotka voidaan lukea tiedonkeruun aikana laitteen tiedoista tai syöttää myöhemmin taulukkoon. Muitakin tietoja voidaan päivittää myöhemmin. Paikkatiedot ja näihin liitettty tietoaineisto voidaan siirtaa esim. GoogleMaps pohjalla ja upottaa verkkosivulle.  

Kouluttaja: Niko Nappu

4.10. Löytöretki 8 - Seminaari syvissä metsissä - Konnevesi

Seminaarissa tutustuimme työpajan puitteissa PaikkaOppi alustan käyttöön opetuksessa.

27.9.2016 Avoin paikkatieto -työpaja

Työpajassa kuultiin ja opittiin kuinka avointa tietoa ja paikkatietoa voidaan hyödyntää opetuksessa ja kunnan palvelujen tehostamisesta. Tämän työpajan myötä onkin hyvä lähteä kokeilemaan ja etsimään sopivia työkaluja avoimen tiedon ja paikkatiedon tuottamiseen ja hyödyntämineen.

Kouluttaja: Sanna Jokela (Gispo)

 

Parkanon ITE-taidereitti

Discuss & brainstorm