This is a Lystiwiki

Channel


Show:
23.02.2019 Saturday
HannuKari edited the page ite-taidetta-kartalle
HannuKari
HannuKari edited the page ite-taidetta-kartalle

Toteutettu ITE-taidekartta (kesä 2018)

HannuKari edited the page etusivu
HannuKari
HannuKari edited the page etusivu

Parkanon ITE-taidereitti

24.01.2019 Thursday
susannapa edited the page saaasema
susannapa
susannapa edited the page saaasema

Opetuskokeilu: Lämpötilakuvaajien piirtäminen

Opettaja: Susanna Paloneva

 

Opetuskokeilussa oppilaat muokkasivat Google Sheets -taulukoita ja piirsivät lämpötilakuvaajia.

 

Opetuskokeilu tehtiin 9-luokan valinnaisessa tietotekniikassa kahdessa osassa: lokakuussa 2018 ja tammikuussa 2019. Opettaja pilkkoi alkuperäisen Google Sheets -tiedoston noin 150 rivin mittaisiksi tiedostoiksi (yhden viikon mittaustulokset). Jokainen oppilas sai muokattavakseen oman Google Sheets -tiedoston, jossa oli sääasemadataa. Jokaisen päivän kohdalta piti poimia vuorokauden ylin ja alin lämpötila, muut rivit poistettiin. Ylimmät lämpötilat jäivät ensimmäiselle välilehdelle ja alimmat lämpötilat siirrettiin toiselle välilehdelle. Päivämäärät piti muuttaa oikeaan muotoon, esim. 13   6 2018 -> 13.6.2018. Oppilaat tekivät sitten viivakaavion vuorokauden ylimmistä lämpötiloista sekä toisen viivakaavion vuorokauden alimmista lämpötiloista. Päivämäärät olivat kaaviossa x-akselilla ja lämpötilat y-akselilla. Lopuksi opettaja yhdisti oppilaiden tuotokset yhdeksi tiedostoksi.

 

Opettajan valmistelutyöhön kului opetuskokeilussa noin 2 tuntia. Myös oppilaiden työskentelyyn kului 2 oppituntia. Suurin osa oppilaista teki oman projektinsa innostuneesti ja huolellisesti, mutta osa ei pitänyt "ylhäältä annetusta toimeksiannosta" eikä ollut motivoitunut työskentelemään.

 

Opettajan näkökulmasta projekti oli hyödyllinen, koska tämäntyyppisiä "toimeksiantoja" oppilat tulevat myöhemmin työelämässäkin kohtaamaan.

21.12.2018 Friday
HannuKari edited the page wanhaa-ja-uutta-parkanoa
HannuKari
HannuKari edited the page wanhaa-ja-uutta-parkanoa

Kuvien vertailuesimerkki

Info-kenttiin ei voinut upottaa HTML-koodia, joten emme saaneet vertailuanimaatiota kuvista.
HannuKari edited the page jarvi-keskella-kylaa
HannuKari
HannuKari edited the page jarvi-keskella-kylaa

Vaihtoehtoinen toteutus GoogleMyMapsin avulla

HannuKari edited the page sovellukset
HannuKari
HannuKari edited the page sovellukset

Hankkeen tavoitteita käytettävästä sovellukseta

Hankkeen alussa lähdettiin etsimään palvelua, jossa on seuraavat ominaisuudet

 • Palvelulla voidaan yhdistää tietoa suoraan kartalle paikkatietoa hyödyntäen
 • Palvelu on helppokäyttöinen opettajalle ja oppilaalle
 • Palvelulla voi kerätä tietoa ilman verkkoyheyttä maastossa
 • Palvelulla voidaan visualisoida saatuja tietoa kartalle monipuolisesti
 • Palvelun kartat voidaan upottaa verkkosivuille
 • Palvelussa kartalle tallennettujen tietojen sekä karttojen tiedot ovat koulun käytettävissä aina 

Ratkaisuksi löytyi ODK + GoogleFusionTable yhdistelmä. Käytön myötä havaittiin, että opettajan käyttöliittämä on liian työläs ja tietojen visualisoitin kartalle vaatisi enemmän ominaisuuksia kuin GoogleFusionTablessa on. Verkkoyhteettömyys ja kyselyisen suoravisualisointi kartalla olivat kuitenkin ominaisuuksia, joita muista tuotteista ei löytynyt.

Hankkeen päätyttyä palvelun vaatimukset ovat muuttuneet

 • Erityisesti palvelun tulee olla helppokäyttöinen opettajalle ja oppilaalle
 • Tietojen täydentämisen ja muokkaamisen helppous ovat tärkeitä sekä mahdollisuus yhteismuokkaamiseen
 • Täydentäminen ilman verkkoyhteyttä ei ollut enää tarpeen
 • Palvelun kartat voidaan upottaa verkkosivuille
 • Karttaan tulee voida luoda erilaisia merkintöjen tasoja
 • Palvelussa kartalle tallennettujen tietojen sekä karttojen tiedot ovat koulun käytettävissä aina 

Parhaiten nämä vaatimukset täyttää GoogleMyMaps  Heikkoutena MyMaps:issa on info-ikkunoiden sisällön monipuolinen muokkaaminen. Kun halutaan lisää ominaisuuksia visualisointiin esim. Citynomadi -karttapalvelun kautta, niin tällöin tuotoksen tallennetaan palveluntarjoajalla ja ovat käytössä vain niin kauan kuin palvelua ostetaan.

HannuKari edited the page paikkaoppi
HannuKari
HannuKari edited the page saaasema
HannuKari
HannuKari edited the page saaasema

Hyödyntäminen opetuksessa

Syksyn aikana sääaseman tietoja hyödynneettiin alakoulu ja yläkoululla sekä lukion kursseilla. 

HannuKari created the page ylakoulun-luontopaiva-1102018
HannuKari
HannuKari created the page alakoulun-luontopaiva-2102018
HannuKari
HannuKari edited the page etusivu
HannuKari
HannuKari edited the page etusivu

Tapahtumat

Menneet:

9.11.2018 Paikkaoppi-koulutus

Projektikoordinaattori Virpi Hirvensalo vieraili esitetelemässä Paikkaopin uutta versiota, joka julkaistaan vuoden 2019 alussa.  http://www.paikkaoppi.fi/fi/

1.10.2018 Yläkoulun luontopäivä

Kirkkojärven ympäristössä jatkettiin vesistömittauksia sekkä EnviroCase:n avustuksella oppilaat pääsivät tekemään vesistöeliöstö- ja vesistötutkimuksta.

2.10.2018 Alakoulun luontopäivä

EnviroCase:n avustuksella oppilaat pääsivät tekemään vesistöeliöstö- ja vesistötutkimuksta.

huhti-toukokuu 2018 Parkano tutuksi

7lk oppilaat tutustuivat eri oppiaineissa Parkanon paikallishistoriaan, paikallisiin luontokohteisiin sekä vuotuiseen ITE-taidenäyttelyyn. Projektissa kootut tiedot koottiin Citynomadi-palveluun, jonka kautta ne on nähtävissä kaikilla.

Parkanon ITE-taidereitti

Parkanon kotiseutukävely

Parkano luontokävely

12.-13.4.2018 ITK2018 Posteri - Avointa tietoa kartalle 

 

16.5. 2018 Vesistökoulu

            7C oli iltapäivän Pirkanmaan ELY:n  järjestämässa Vesistökoulussa Kuivasjärvellä

30.4.2018 Järvi keskellä kylää -jatkoa.

           7 BD suoritti mittauksia Kirkkojärvellä aamupäivän ajan.

28.9.2017 Järvi keskellä kylää

7-luokkalaiset osallituvat yhden koulupäivän mittaiseen luontopäivään Kirkkojärvellä. Kirkkojärven ympärillä on viisi rastia, joissa oppilaat suorittavat luontoon liittyviä tehtäviä sekä suorittava vesimittauksia.

20.4.2017 IS-VET - tuote-esittely

Pääsimme tutustumaan uusiin langattomiin digitaalisiin mittalaitteisiin, joilla voidaan toteuttaa suunnitellut vesistömittaukset.

27.10.2017 ODK-koulutus

Koulutuksessa tutustuttiin avoimen lähdekoodiin perustuvaan tiedonkeruu alustaa Open Data Kit. ODK mahdollistaa selain pohjaisen tai puhelin appsilla täytettävän lomakkeen  luomisen. Lomakkeeseen tallennettavat tiedot: tekstit, kyselyt, kuvat tai videot voidaan liittää paikkakoordinaatteihin, jotka voidaan lukea tiedonkeruun aikana laitteen tiedoista tai syöttää myöhemmin taulukkoon. Muitakin tietoja voidaan päivittää myöhemmin. Paikkatiedot ja näihin liitettty tietoaineisto voidaan siirtaa esim. GoogleMaps pohjalla ja upottaa verkkosivulle.  

Kouluttaja: Niko Nappu

4.10. Löytöretki 8 - Seminaari syvissä metsissä - Konnevesi

Seminaarissa tutustuimme työpajan puitteissa PaikkaOppi alustan käyttöön opetuksessa.

27.9.2016 Avoin paikkatieto -työpaja

Työpajassa kuultiin ja opittiin kuinka avointa tietoa ja paikkatietoa voidaan hyödyntää opetuksessa ja kunnan palvelujen tehostamisesta. Tämän työpajan myötä onkin hyvä lähteä kokeilemaan ja etsimään sopivia työkaluja avoimen tiedon ja paikkatiedon tuottamiseen ja hyödyntämineen.

Kouluttaja: Sanna Jokela (Gispo)

 

27.11.2018 Tuesday
HannuKari edited the page paikkaoppi-osana-luovaa-kirjoittamista-8luokalla
HannuKari
HannuKari edited the page paikkaoppi-osana-luovaa-kirjoittamista-8luokalla

Paikkaoppi - Osana luovaa kirjoittamista 8.luokalla

 

Kokeilin paikkaoppia kahdeksasluokkalaisten valinnaisen suomen kieleen kuuluvan oppiaineen, luovan kirjoittamisen, tunnilla. Luovassa kirjoittamisessa kirjoitetaan erilaisia tekstejä, kuten kuvauksia, kertomuksia ja runoja sekä tehdään esimerkiksi haastatteluja. Kurssi on niin sanottu lyhytkurssi, eli se kestää yhden lukukauden (2h/vko). Oppilaita oli paikalla yhteensä 12.

Paikkaopin Beta -versio https://paikkaoppi.csc.fi/ 

 

Tehtävänanto oli seuraavanlainen:

1) Muistele kaikki paikat Suomessa, joissa olet käynyt tai jopa asunut.

Koeta muistaa jokaisesta paikasta yksityiskohtia sekä tunteita: miksi matka tehtiin, keitä matkalla oli mukana, toteutuiko matkan tarkoitus, mikä vuodenaika oli, olitko matkalla onnellinen vai onneton ja mitä matkalta jäi erityisesti mieleen.

2) Voit merkitä paikat vihkoosi ranskalaisin viivoin muistelun tueksi.

3) Merkitse paikat Suomen karttaan pistetyökalun avulla.

4) Kirjoita jokaisen merkitsemäsi paikan yhteyteen lyhyt kuvaus niistä mielikuvista, joita paikkaan sinun mielestäsi liittyy. Muutaman virkkeen mittainen kuvaus kunkin paikan yhteyteen on tässä vaiheessa riittävä. Voit liittää paikan yhteyteen myös kuvan.

5) Kirjoita lopuksi Google Docsiin yhtenäinen kuvaus tai kertomus karttaan merkitsemistäsi paikoista. Käytä kirjoittamisen apuna karttaan liittämiäsi lyhyitä kuvauksia. Jos kirjoitat kuvauksen, muista käyttää kuvailun apuna kaikkia aisteja. Jos taas kirjoitat kertomuksen tai tarinan, muista juoni (alku-keskikohta-käännekohta-loppu).

Ajatuksia kokeilusta:

Paikkaoppi mahdollisti paikkojen tavallista monipuolisemman muistelun, koska paikkojen merkitseminen Suomen karttaan todennäköisesti lisäsi paikkojen muistelua ja sitä kautta edesauttoi tavallista monipuolisemman kirjoitelman aikaansaamista. Kaikki oppilaiden merkitsemät paikat näkyivät opettajalle, ja oppilaiden merkitsemiä paikkoja oli yhteensä yli 150 eli todella paljon. Tarkoituksena oli yhdistää mielikuvia eri paikoista toisiinsa, ja uskonkin, että paikkaopin käyttö edesauttoi asioiden yhdistämistä toisiinsa. Oppilaiden kirjoittamista kuvauksista/kertomuksista nimittäin tuli monipuolisia: niissä yhdistyivät eri paikat sen sijaan että ne olisivat perustuneet vain yhteen käyntikohteeseen. Uskon, että paikkaopin käyttö auttoi konkretisoimaan eri paikkoja, jolloin niiden piirteiden yhdistäminen sujui melko vaivattomasti.

Paikkaoppikoulutus oli mielestäni hyvä ja tiivis kokonaisuus, jonka aikana paikkaopin käytön oppi hyvin. Silti tämän oppimiskokeilun suunnitteluun kului aikaa tunteja. Ensin suunnittelimme toisen äidinkielen opettajan kanssa kokeilua erikseen ja sitten kokoonnuimme yhteen tarkentamaan kokeilun sisällön. Melko helposti päädyimme tekstin kirjoittamiseen paikkojen pohjalta, mutta jätimme molemmille myös suunnittelun vapautta. Kaiken kaikkiaan suunnitteluun kului aikaa kaksi tuntia ja raportin kirjoittamiseen tunti. Oppilailta oppimiskokeilun toteuttamisen kului aikaa noin kaksi tuntia, joillakin oppilaista enemmänkin.

Haasteena paikkaopin käytössä oli se, että tekemäni tehtävänannot eivät näkyneet oppilaille siinä numerojärjestykessä, missä ne tein, vaan tehtävänannot olivat menneet satunnaiseen järjestykseen oppilaille julkaisemassani tehtävässä. Tähän asiaan en voinut itse vaikuttaa. Jatkossa voisin rajoittaa sitä paikkamäärää, jonka oppilaat voivat karttaan merkitä, koska tässä tehtävässä joillakin oppilailla oli vaikeuksia tehdä päätöstä niistä paikoista, joiden perusteella he kirjoittavat tekstiä. 4-5 karttaan merkittyä paikkaa olisi riittänyt tehtävään hyvin. Tällöin tehtävän suunnitteluvaihe oppilailla olisi lyhentynyt ja kirjoittamisvaiheeseen olisi jäänyt enemmän aikaa. Mainittu muutos on syytä tehdä tehtävään jatkossa, jos aikoo toteuttaa kokonaisuuden kahdessa oppitunnissa. Oppilaat olivat hyvin innostuneita paikkaopin käytöstä, mikä näkyi juuri siinä, että jokainen oppilas merkitsi karttaan paljon itselleen tuttuja paikkoja.

Kokeilin paikkaoppia omassa opetuksessani ensimmäistä kertaa. Oppilaat ottivat paikkaopin käytön innolla vastaan, mikä ilmeni siinä, että jokainen oppilas merkitsi karttaan keskimäärin kymmeniä paikkoja. Oppilaiden innokkuuden sekä sovelluksen helppokäyttöisyyden perusteella käytän paikkaoppia jatkossakin opetuksessani.  Tulevaisuudessa paikkaopin voisi yhdistää edelleenkin kirjoitelman tekemiseen. Sitten kun paikkaoppi saadaan toimimaan kännyköissä, oppilaat voisi lähettää ulos tarkkailemaan lähiympäristöään ja merkitsemään karttaan oman kotiseudun tärkeitä paikkoja. Edelleen paikkaoppia voisi hyödyntää esimerkiksi koulun pihan tarkastelussa: oppilaat voisivat merkitä karttaan koulun pihan erityisen onnistuneita, siistejä, epäsiistejä, paljon tai vähän käytettyjä tai yllättäviä paikkoja ja raportoida niistä esimerkiksi koulun muulle henkilökunnalle, jolloin oppilaat saataisiin osallistettua koulun toimintaan, kuten esimerkiksi koulun pihan suunnitteluun. Näin tehtävään saataisiin uuden opetussuunnitelman vaatimaa monialaisuutta.

  

HannuKari created the page paikkaoppi-osana-luovaa-kirjoittamista-8luokalla
HannuKari

Discuss & brainstorm