This is a Lystiwiki
  • View:

Matkalle Eurooppaan

Matka Euroopan sydämeen

Tehtävänä oli suunnitella kahden viikon - kuukauden Interreil -matka siten, että se olisi myös oikeasti toteutettavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki aikataulut ja majoitukset ovat todellisia ja rytmitetty siten, että matka menee sujuvasti. 

Oppilaat tutustuivat työn ohessa eri Euroopan maihin ja kaupunkeihin sekä oppivat käyttämään eri rautatie- ja laivayhtiöiden aikatauluja. Tehtävää tehdessä huomattiin, miten paljon meille on tarjolla avointa dataa aikataulujen ja majoitusvarauspalveluiden muodossa. Myös kielitaito sai arkikäyttöä, kun selailtiin eri maiden rautateiden sivustoja.

Työn lopputuloksena syntyi Google Maps -pohjalle tehty kartta, johon on merkitty matkakohteet ja ne on yhdistetty suoralla viivalla. Jokaisen pisteen kohdalle tekstikenttään on kirjoitettu aikataulu ja mahdollinen majoitus.

Lopuksi

Tehtävän tekemiseen kului suunniteltua enemmän aikaa, kaikkiaan viitisen oppituntia. Matkakohteiden suunnittelu, aikataulujen etsiminen ja yhteensovittaminen sekä lopulta siirtäminen kartalle oli hidasta puuhaa. 

Tämänkaltaisen työn teettämiselle oli selkeästi tarvetta. Kahdeksasluokkalaisten aikatauluhaku- ja lukutaidot olivat melko puutteelliset, apua tarvittiin hämmästyttävän paljon. Myös lopputuotosten taso vaihteli paljon.

Innostus työn tekemiseen oli osalla oppilaista melkoinen, kun he huomasivat, että tämä on ihan oikeaa hommaa, näin voin joskus matkani suunnitella etukäteen kotisohvalla.

Tehtävää on helppo laajentaa lisäämällä vaatimuksia, mitä matkakohteista tulee esitellä ikkunassa.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.