This is a Lystiwiki
  • View:

ITE-taidetta kartalle

ITE-taide kartalle

Oppilaiden tehtävänä oli kuvata Parkanon keskustaan keväällä 2018 sijoitetut ITE-taideteokset, sekä kirjoittaa jokaisesta teoksesta kuvailu (materiaali, mitä teos esittää, mielikuvia jne.) sekä tekijän ja teoksen nimi. Oppilasryhmä koostui 8.?luokan valinnaisen kuvataiteen oppilaista.

Oppilaat tutustuivat työn ohessa ITE-taiteeseen ja valokuvaukseen sekä oppivat taidesanaston perusteita. Tehtävää tehdessä huomattiin, miten paljon aikaa teosten valokuvaaminen ja sanallistaminen vei. Oppilaat saivat hyvää harjoitusta sommittelusta, kuvakulmista sekä kuvanlukutaidosta.

Työn lopputuloksena syntyi Citynomadi-sovellukseen tehty kartta, johon on merkitty ITE-taideteosten sijainnit sekä niistä otetut valokuvat ja teokseen liittyvät tiedot.

 

Tehotiimi viimeisellä ITE-taideteoksella

Tehotiimi viimeisellä ITE-taideteoksella

Lopuksi

Tehtävän tekemiseen kului suunniteltua enemmän aikaa. Etukäteen suunniteltuun koko ryhmän kierrokseen meni aikaa n. kaksi tuntia. Ehdimme kuitenkin käymään läpi vain 1/3:n teoksista, joten jatkoimme seuraavana päivänä pienemmän ryhmän kanssa kolmisen tuntia teosten kuvaamista ja sanallistamista. ITE-taideteosten sijainnit laajalla alueella, sekä niiden etsiminen vei yllättävän paljon aikaa. Itse valokuvaaminen sekä tietojen kerääminen sujui yllättävän nopeasti. Ongelmia tuotti myös välillä pätkivä nettiyhteys, jolloin osa oppilaista joutui odottamaan tehtävän lähetyksen onnistumista.

Tämänkaltaisen vuorovaikutuksellisen sekä toiminnallisen tehtävän teettäminen oli positiivinen kokemus. Oppilaat pitivät siitä, että pääsivät pois luokkahuoneesta sekä viimeisen päivän pienempi ryhmä oli innostunut siitä, että olivat päivän mittaan oppineet taiteesta enemmän kuin koskaan. Taidetermit, käsitteet ja keskustelu tulivat ns. oheistuotteena tehtävää tehdessä. Tämänkaltaisille tehtäville on selkeästi tarvetta, kuten oppilaiden kommenteista kävi ilmi ja niiden vaikutukset ovat pidempikestoisia sekä tehokkaampia kuin luokkahuoneessa kuvin ja teorian kautta läpikäydyt käsitteet. Tehtävä soveltuu erityisesti pienryhmissä tehtäväksi, sillä silloin vuorovaikutus on parhaimmillaan.

Toteutettu ITE-taidekartta (kesä 2018)

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.