This is a Lystiwiki
  • View:

Jätepisteitä Parkanossa

Jätteiden kierrätys

6. luokkalaisten kanssa toteutetun projektin aiheena oli fysiikan ja kemian Aineet ja materiaalit -jakson kierrätys. Jakson lopuksi toteutettiin avoimen datan projekti, joka julkaistiin luokan wiki-sivustolla sähköisen Open Data Kit -ohjelmistoa hyödyntäen.

Keväällä 2017 aloitimme tutustumalla Parkanon jätepisteeseen ja kaikkeen siihen, mitä sinne voi palauttaa. Jätepisteellä oppilaat kuvasivat kännyköillään eri jätteille tarkoitetut palautuspisteet ja niiden sisältöä. Koulussa laadittiin oma lajitteluohje sähköiseen muotoon Googlen slidella. Tämän jälkeen perehdyttiin siihen, miten aineita ja materiaaleja voi kierrättää tai käyttää uudelleen. Käsitöillä tuunattiin jokin kotoa löytynyt tuote uudelleen käyttöön ja sitä muokattiin itselle sopivaksi.

Varsinainen avoimen datan projekti käynnistettiin ODK-kyselyn täyttämisen harjoitteluna. Oppilaat kävivät kuvaamassa kohteita koulun lähiympäristössä ja sen jälkeen tvt-tukihenkilö siirsi kuvat sähköiselle kartalle tarkasteltavaksi. Harjoitteluun käytettiin 1 oppitunti ja oppilaat omaksuivat sovelluksen käytön nopeasti. Harjoittelujakson jälkeen lähdettiin pohtimaan Jätepisteen lisäksi Parkanossa sijaitsevien jätteiden palautuspisteiden sijaintia ja kartoittamisessa hyödynnettiin oppilaiden sen hetkisiä omia havaintoja. Koska osa palautuspisteistä sijaitse kaukana koulusta, päätettiin keskittyä vain taajama-alueella sijaitseviin palautuspisteisiin.

Kun kohde oli valittu, käytiin ryhmittäin kuvaamassa kohteet ja haastattelemassa jätteiden palautuspisteen ylläpitäjää. Sen jälkeen purettiin haastattelut ja saadun datan perusteella oppilaat laativat kyselylomakkeen Googlen Formsilla. Yksi ja sama lomake sopi kaikille. Tvt-tukihenkilö muokkasi kyselyn ODK-kyselyksi, joka ladattiin tableteille. Tableteilla käytettiin CoboCollect -sovellusta kyselyiden suorittamiseen. Sen jälkeen oppilaat kävivät eri kohteissa tallentamassa kohteen koordinaatit sovellusta hyödyntäen. Aineistoa jouduttiin korjaamaan useamman kerran.

Projekti toteutettiin huhti-toukokuussa ja siihen käytetiin äidinkielen, kuvaamataidon, ympäristöopin, käsityön ja liikunnan tunteja. 

Lomakkeen laadinta ja kuvausten suorittaminen motivoi oppilaita ja teki asiasta mielenkiintoisen. Oppilaat saivat mahdollisuuden vaikuttaa ja näkivät, että tiedonkeruu vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Tvt-tukihenkilön tarve oli oleellinen. Hankkeen näkökulmasta avoimen tiedon tuottamisen tavoite toteutui ja oppilaille selkiytyi, mitä vaiheita prosessi edellyttää lopputulokseen pääsemiseen.

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.