This is a Lystiwiki
  • View:

Kolme sukupolvea

Kolmen sukupolven syntymäkunnat ja muutot

Tehtävän tarkoituksena oli havainnollistaa maassamuuttoa oppilaiden oman lähisuvun avulla.

Oppilaat ohjeistettiin etukäteen kysymään kotona vanhemmiltaan, millä paikkakunnalla isovanhemmat, vanhemmat ja hän itse on syntynyt. Syntymäpaikkakunnalla tarkoitetaan kuntaa, missä vanhemmat ovat olleet kirjoilla lapsen syntyessä. Lisäksi heidän tuli selvittää mahdolliset muutot.

Tiedot laitettiin Google Maps -kartalle yksinkertaisesti viemällä piste oikealle paikkakunnalle ja muokkaamalla symboli oikeanlaiseksi. Kaikki kolme sukupolvea olivat omilla tasoillaan. Muutot piirrettiin viivatyökalun avulla. Sama kartta oli jaettu kaikille oppilaille ja he muokkasivat sitä samanaikaisesti omilla Chromebookeillaan.

Alla olevassa kartassa näkyvät kahdeksannen luokan oppilaiden oma, vanhempien ja isovanhempien syntymäkunta merkittynä erilaisilla oppilaiden valitsemilla symboleilla. Lisäksi muutot paikkakunnalta toiselle on merkitty sukupolven omalla värillä (isovanhemmat vihreä, vanhemmat punainen ja lapsi sininen).

Parkanon keskustaan kohdennetussa kartassa näkyy eri sukupolvien syntymähetken asuinpaikka sekä muutot paikkakunnalle tai sieltä pois. Symbolilla on merkitty vain syntymäpaikka, ei mahdollisia muuttojen välisiä asuinpaikkoja, siksi kartassa näkyy viivanpäitä ilman symbolia. Valitettavasti kaikki värit eivät ole sattuneet ihan kohdalleen.

Tarkastelua

Oppilaat tekivät tehtävää innostuneesti, syynä oli ehkä aiheen omakohtaisuus sekä se, että tulosta syntyi koko ajan kaikkien nähtäville. Opettaja heijasti tuotoksen näkyviin ja päivitti sitä usein, jolloin kaikki näkivät ajantasaisen tilanteen. Ainoastaan loppuvaiheessa, kun suurin osa alkoi olla valmiina, tuli harmia pelleilystä eli karttaan ilmestyi omia 'juttuja'.

Lopputuloksesta näkyy hyvin miten länsisuomalaisia parkanolaiset ovat, vain harvat ovat muuttaneet kolmen sukupolven aikana kauempaa Suomesta paikkakunnalle.

Aikaa tehtävän tekemiseen meni kaikkineen kaksi oppituntia.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.