This is a Lystiwiki
  • View:

Matoseuranta

Matoseuranta

Helsingin yliopiston Matoseuranta -hankkeessa kerätään tieteellistä tutkimustietoa kastelierojen esiintymisestä Suomessa ja tutkitaan sitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa kastelierojen esiintymiseen. Tutkimuksessa on kolme osaa: tutkitaan kastelierojen levinneisyyttä Suomessa, tutkitaan lämpötilan ja sateisuuden vaikutusta kastelieroihin kokeellisesti ja mallinnetaan kastelierojen leviämistä tulevaisuudessa levinneisyystiedon ja kokeellisen tutkimuksen avulla.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kerätään levinneisyystietoa kansalaistiedehankkeella, jossa tavalliset koululaiset pääsevät keräämään näytteitä tutkimusta varten. Tietoa hankitaan kahdella tavalla: kerätään havaintoja lieroista Matoseuranta-mobiilisovelluksen avulla ja pyydetään kouluja lähettämään DNAnäytteitä Helsingin yliopistolle lierolajien analysointia varten.

Matoseurannassa tutustutaan tutkimukselliseen työskentelyyn koulun ulkopuolella ja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen maasto-oppimisessa. Mobiililaitteita käytetään paikkatietoa sisältävän mittausdatan keräämiseen maastosta

Toteutimme kolmen maa- ja metsätalousryhmän kanssa matoseurannan. Koealoja otimme lukion päädyn nurmikolta (avoin ympäristö) ja jäähallin pohjoispäädyn 'männiköstä' (havumetsä). Koealoja otettiin yhteensä 13 ja tutkimukseen osallistui 41 oppilasta.

Yhdeltä avoimen ympäristön koealalta otimme madoista DNA -näytteet ja samoin yhdeltä metsäympäristön koealalta. Lisäksi kyseisiltä koealoilta saadut madot säilöttiin etanoliin. Kaikki näytteet lähetettiin Helsingin yliopiston Matoseuranta -tutkimukseen.

Alla linkki tutkimukseen.

http://matoseuranta.it.helsinki.fi/fi

Tuloksia voi tarkastella interaktiiviselta kartalta osoitteesta http://matoseuranta.it.helsinki.fi/fi/node/40. Voit suurentaa karttaa ja klikata havaintopisteitä, jolloin näet niistä tarkempaa tietoa. Tästä linkistä pääset tarkastelemaan suoraan Parkanon tuloksia.

Parkanon yhteiskoulu osallistuu matoseurantaan myös syyskesällä 2017.

Matoja tutkimassa

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.