This is a Lystiwiki
 • View:

Ohjeita: GoogleFusionTable

Infoikkunan sisällön muokkaaminen

 • Jokainen infoikkunan sisältö on rakenteeltaan sama
 • Sisältöä voidaan muokata HTML-koodilla 
  • esim. kuvista voidaan tehdä linkkejä, kuten Wanhaa ja uutta Parkanoa -toteutuksessa
   • Koodi:  >a target="_blank" href="{vanhakuva}">
    >img border="0"src="{vanhakuva}" height="200"< >/a<  
   • (huom! koodissa merkit < ja > ovat väärinpäin, jotta sivu ei tulkitse tätä HTML-koodiksi)
   • Koodissa {vanhakuva} on viittaus sarakkeessa vanhakuva olevaan kuvan URL-osoitteeseen. 

Kuvien upottaminen muilta sivustoilta

Tässä esimerkissä myös lisättiin riveille valmiiksi HTML-koodilla kuvat ja näiden linkit, jotta kuvat näkyvät vain niissä infoikkunoissa, joissa kuvia käytettiin. 

Kuvien lisäämiseen käytettiin seuraavaa HTML-koodia:

>a href="Linkin URL"<>img border="0" src="Linkissä käytetyn kuvan URL" height="200"<>/a< >br< 

(huom! koodissa < ja > merkint ovat väärinpäin)


 

Yksilöllisten otsikoinden luominen infoikkunaa

Jos kyselyyn halutaan yksilölliset otsikot eri infoikkunoihin, niin taulukkoon on lisättävä jälkikäteen sarakkeet yksilöllisiä otsikoita varten. Tätä varten kyselyn tulokset kannattaa siirtää taulukkulaskentaohjelmaan, jossa tietojen käsittely on helpompaa.

 • Google Fusiontablesta voidaan ladata tulokset .csv taulukkon, joka voidaan avata esim. GoogleSheetsissä.
 • Kysyttyjä tietoja varten voidaan luoda otsikko sarakkeet, kuten tässä esimerkissä otsikko1 sisältää info1 sarakkeen otsikon
 • Taulukko tulee tallentaa lopuksi .csv muodossa käyttäen pilkkua välimerkkinä
 • Tämän jälkeen voit avata uuden GoogleFusiontablesin hyödyntäen luotua .csv tiedostoa

Infoikkunan HTML-koodi esimerkki, kun käytetään yksilöllisiä otsikoita:

 

Pinnien kuvakkeen muuttaminen

Voit muuttaa yksittäisten pisteiden pinnien kuvakkeita luomalla FusionTableen oman sarakkeen pinnein ikoneille. Tarkemman Googlen ohjeen löydät täältä.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.