This is a Lystiwiki

Sääasema

Koulukeskuksen sääasema

Alkukesästä 2018 Parkanon koulukeskukseen asennettiin sääasema Vantage Pro2.

Sääasema toimii langattomasti ja virtansa aurinkopaneelista. Joulukuussa 2018 aurinkoa ei ole ollut tarpeeksi, joten sääasema on välillä lakannut toimimasta. Onneksi sääasema sijoitetaan uudelleen kesällä 2019.

Sääasema mittaa arvoja puolen tunninvälein. Sääasema välittää langattomasti tiedot Davis -sääkonsoliin, joka  kytketty kiinteästi verkkoon. Tämän kauttaa säätietoja voi jakaa esim. verkkosivuille.

Sääasemaan hallitaan wheaterlink.com -sivuston kautta. Sivustolta ei valitettavasti saa suoraan taulukkomuodossa mittaustietoja. Tiedot voi suodattaa vain aikavälin ja mitattavan tiedon mukaan. Tämän jälkeen tiedot on kopioitava ja liitettävä manuaalisesti taulukkoon. Tässä esimerkki saatavista mittaustiedoista.

Sääaseman havainnoista on mahdollista saada päivittäinen tiivistelmä sähköpostiin ja tietoja voi havainnoida kuvaajien avulla wheaterlin.com -sivustolla. Tietojenkäsittely sisältyy maksulliseen palveluun, jonka vuosimaksu on 42?/vuosi.

 

Hyödyntäminen opetuksessa

Syksyn aikana sääaseman tietoja hyödynneettiin alakoulu ja yläkoululla sekä lukion kursseilla. 

Opetuskokeilu: Lämpötilakuvaajien piirtäminen

Opettaja: Susanna Paloneva

 

Opetuskokeilussa oppilaat muokkasivat Google Sheets -taulukoita ja piirsivät lämpötilakuvaajia.

 

Opetuskokeilu tehtiin 9-luokan valinnaisessa tietotekniikassa kahdessa osassa: lokakuussa 2018 ja tammikuussa 2019. Opettaja pilkkoi alkuperäisen Google Sheets -tiedoston noin 150 rivin mittaisiksi tiedostoiksi (yhden viikon mittaustulokset). Jokainen oppilas sai muokattavakseen oman Google Sheets -tiedoston, jossa oli sääasemadataa. Jokaisen päivän kohdalta piti poimia vuorokauden ylin ja alin lämpötila, muut rivit poistettiin. Ylimmät lämpötilat jäivät ensimmäiselle välilehdelle ja alimmat lämpötilat siirrettiin toiselle välilehdelle. Päivämäärät piti muuttaa oikeaan muotoon, esim. 13   6 2018 -> 13.6.2018. Oppilaat tekivät sitten viivakaavion vuorokauden ylimmistä lämpötiloista sekä toisen viivakaavion vuorokauden alimmista lämpötiloista. Päivämäärät olivat kaaviossa x-akselilla ja lämpötilat y-akselilla. Lopuksi opettaja yhdisti oppilaiden tuotokset yhdeksi tiedostoksi.

 

Opettajan valmistelutyöhön kului opetuskokeilussa noin 2 tuntia. Myös oppilaiden työskentelyyn kului 2 oppituntia. Suurin osa oppilaista teki oman projektinsa innostuneesti ja huolellisesti, mutta osa ei pitänyt "ylhäältä annetusta toimeksiannosta" eikä ollut motivoitunut työskentelemään.

 

Opettajan näkökulmasta projekti oli hyödyllinen, koska tämäntyyppisiä "toimeksiantoja" oppilat tulevat myöhemmin työelämässäkin kohtaamaan.

Sääaseman tiedot Wheaterlink-sivustolta

Vantage Pro2 -sääaseman havainnot

Discuss & brainstorm