This is a Lystiwiki
 • View:

Sovellukset

Hankkeen tavoitteita käytettävästä sovellukseta

Hankkeen alussa lähdettiin etsimään palvelua, jossa on seuraavat ominaisuudet

 • Palvelulla voidaan yhdistää tietoa suoraan kartalle paikkatietoa hyödyntäen
 • Palvelu on helppokäyttöinen opettajalle ja oppilaalle
 • Palvelulla voi kerätä tietoa ilman verkkoyheyttä maastossa
 • Palvelulla voidaan visualisoida saatuja tietoa kartalle monipuolisesti
 • Palvelun kartat voidaan upottaa verkkosivuille
 • Palvelussa kartalle tallennettujen tietojen sekä karttojen tiedot ovat koulun käytettävissä aina 

Ratkaisuksi löytyi ODK + GoogleFusionTable yhdistelmä. Käytön myötä havaittiin, että opettajan käyttöliittämä on liian työläs ja tietojen visualisoitin kartalle vaatisi enemmän ominaisuuksia kuin GoogleFusionTablessa on. Verkkoyhteettömyys ja kyselyisen suoravisualisointi kartalla olivat kuitenkin ominaisuuksia, joita muista tuotteista ei löytynyt.

Hankkeen päätyttyä palvelun vaatimukset ovat muuttuneet

 • Erityisesti palvelun tulee olla helppokäyttöinen opettajalle ja oppilaalle
 • Tietojen täydentämisen ja muokkaamisen helppous ovat tärkeitä sekä mahdollisuus yhteismuokkaamiseen
 • Täydentäminen ilman verkkoyhteyttä ei ollut enää tarpeen
 • Palvelun kartat voidaan upottaa verkkosivuille
 • Karttaan tulee voida luoda erilaisia merkintöjen tasoja
 • Palvelussa kartalle tallennettujen tietojen sekä karttojen tiedot ovat koulun käytettävissä aina 

Parhaiten nämä vaatimukset täyttää GoogleMyMaps  Heikkoutena MyMaps:issa on info-ikkunoiden sisällön monipuolinen muokkaaminen. Kun halutaan lisää ominaisuuksia visualisointiin esim. Citynomadi -karttapalvelun kautta, niin tällöin tuotoksen tallennetaan palveluntarjoajalla ja ovat käytössä vain niin kauan kuin palvelua ostetaan.

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.