This is a Lystiwiki

Väistötilat kartalla, tutkiva mobiilioppiminen, datan keruu

Yhteiskoulun opetustilat kartalla

Discuss & brainstorm