This is a Lystiwiki

Wanhaa ja uutta Parkanoa

Kuvia eri paikoista Parkanosta ennen ja nyt. Klikkaa pistettä, niin eteesi avautuu kaksi kuvaa, vanha ja uusi. Kuvat saat suuremmiksi kuvaa klikkaamalla. Valitettavasti vanhemmista kuvista ei kuvausaika ole tiedossa.

Kuvia

Wanhaa ja uutta Parkanoa

Muutos kaupunkiympäristössä on ollut suurta viimeisten vuosikymmenten aikana. Tästä lähti ajatus Suomen maantiedon opetuksen yhteydessä kahdeksannella luokalla etsiä vanhoja valokuvia Parkanon keskustan alueelta ja käydä kuvaamassa sama paikka nykyhetkellä. Myös ihmisten kiinnostus maiseman muutosta kohtaan on ollut havaittavissa mm. Facebookin vanhojen valokuvien ryhmässä. Tarkoitus oli siis myös julkistaa kuvamateriaalia hankkeen sivuilla kaikkien nähtäville.

Kokeiluun osallistui kaksi luokkaa, yhteensä 35 oppilasta. Oppilaat toimivat pareittain kuvien valinnassa ja varsinaisessa kuvausprojektissa. Vanhoja valokuvia saatiin käyttöön muutamia yksityiseltä valokuvaajalta, mutta valtaosa Parkanon kaupungin kotiseutuarkistosta. Kuvista tulostettiin paperikopiot oppilaille mukaan kuvaustapahtumaan, että uudesta kuvasta saataisiin rajaukseltaan mahdollisimman samanlainen. Aina se ei ollut mahdollista suurten muutosten ja maiseman umpeutumisen vuoksi.

Kuvaustapahtuma toteutettiin mobiililaitteilla hyödyntäen Open Data Kit ja Kobo Collect -ohjelmia. Opettaja laati lomakkeen, jossa oli sekä uusi että vanha kuva, lyhyet sanalliset kuvaukset paikoista, kuvaajien nimet, kuvanottopäivä ja paikkatieto. Tvt -tukihenkilö siirsi tiedot kartalle.

Aikaa kului vanhojen kuvien etsimiseen ja tulostamiseen sekä alkuperäisen vanhan kuvan siirtämiseen ODK:lle useita tunteja. Varsinaisiin oppilaiden suorittamiin kuvauskeikkoihin kului aikaa neljä oppituntia/luokka.

Oppilaat olivat  kiinnostuneita työtavasta, koska he pääsivät jalkautumaan kuvauskeikoille tekemään vähän erilaista koulutyötä. He olivat myös yllättyneitä kaupunkikuvassa tapahtuneesta muutoksesta. 2000 -luvun lapsina heillä ei ollut aavistustakaan millaiselta monessa kohteessa oli näyttänyt 1970-80 luvuilla, jolta aikakaudelta valtaosa vanhoista kuvista oli. Osin oli jopa vaikeaa selittää, mistä kuva on, että kuvaajat löytäisivät oikealle paikalle.

Käytännön haasteita oli myös paikkatiedon saamisessa oikeaan paikkaan, ja karttaan jäikin muutamia virheitä. Kokonaisuudessaan opetuskokeilusta jäi positiivinen mieli ja tehtyä kuvakarttaa on mahdollista kehittää ja laajentaa tulevaisuudessa.

Kuvien vertailuesimerkki

Discuss & brainstorm